חלות לאחר רדיה

שלום ד"ר עזריה
האם כדאי להניח חלות לאחר רדייה בקרבת הכוורות כדי שהדבורים ייבשו אותם
מדבש שנשאר לאחר הרדייה.

 בשום אופן לא! זה יגרום לשוד, ויכול להפיץ מחלות.

אם אתה רוצה "ליבש"  את החלות , שים את הקומה עם החלות "הרטובות" בכוורת כלשהי מעל המאכלה ומתחת לגג, הדבורים מהכוורת תעלינה דרך המעבר שבמאכלה ותלקקנה את כל שאריות הדבש ותאגורנה אותם בקומת הקן.

תוכל להשאיר את הקומה עם החלות עד לחורף כדי שהדבורים תשמורנה על החלות מפני עש הדונג (בתנאי שהדבורית חזקה).

דילוג לתוכן