קורס גידול דבורים וייצור דבש

הקורס יתקיים בימי ו' בין השעות: 08:30-13:30 במושב עדנים, צפוי להפתח בספטמבר 2019

מצורף סילבוס כללי המסכם את החומר בקורס הנלמד בקורס בהנחיית ד"ר עזריה לופו,

שיעור ראשון

מבוא לעולם הדבורים,הכרת הדבורית והכוורת: חיים חברתיים; אנטומיה ומורפולוגיה של הדבורה; מחזור החיים של פועלת, זכר ומלכה; מציאת המלכה; הכרת הוולד; מבנה החלות; הארגון התלת-ממדי של הקן; חושי הדבורה. תקשורת וניווט בשטח.

שיעור שני

כלים, ציוד ומבנים, בדיקת כוורות: הכרת חלקי הכוורת; הכנת מסגרות, כולל מתיחת חוטים והדבקת שעוויות, לבוש מגן; כלים ומכשירים לטיפול בדבורים; ציוד לרדייה; כלים לשינוע; חדר-רדייה; חדר- אידוי; מתיך שמש; ציוד להאכלה; מלכודות אבקה; כוורת זכוכית.

שיעור שלישי

ריבוי וטיפוח, גידול מלכות: קביעת הזוויג (זכר / נקבה); התמיינות בין פועלת למלכה; תופעת ההתנחלות; גידול מלכות; החלפת מלכות; פיצול דבוריות.

שיעור רביעי

מחלות, מזיקים, טורפים והרעלות: וירוסים; חיידקים; חד-תאיים; פטריות; אקריות; חרקים (צרעה מזרחית, עשי הדונג, רפרף גולגולת-המת, בראולה, נמלת הכידן);  שרקרקים; גירית הדבש, עכברים; ריסוסים; זיהום מקורות מים ומזון.

שיעור חמישי

מוצרי המכוורת, שווק וכלכלה: דבש; יערות-דבש, דונג, אבקת פרחים;  פרופוליס; מזון מלכות; ארס דבורים; אפשרויות שווק; אריזות; השקעות; תשומות; הכנסות; תכנון ותחשיבים.

שיעור שישי

צמחי צוף ואבקה, האבקה ומאביקים: מבנה של פרחים שונים; התאמה בין פרחים לדבורים; הרכב הצוף; מבנה והרכב גרגרי האבקה; האבקה בטבע; האבקה בחקלאות.

שיעור שביעי

אקולוגיה ונדידה: השפעות של קור, חום, גשם ורוחות; מיקרואקלים בתוך הכוורת; מקורות מים; צמחים פורחים באזור וחשיבותם היחסית; נקודות מרעה; נטיעת צמחיה צופנית.

שיעור שמיני

רדיית הדבש והטיפול בו: עיתוי; שיטות להורדת קומות; תהליך הרדייה; טיפול בדונג; סיור למכוני רדייה.

שיעור תשיעי

מחזוריות העונות והטיפולים הדרושים: האכלה; הוספת קומות; הורדת קומות; רדיות; גידול והחלפת מלכות; פיצול דבוריות; מניעת שרפות; מניעת גנבות.

שיעור עשירי

פגישת סיכום והשלמות: השלמות, שאלות ותשובות, הדרכה ודרכים ללימוד עצמי, טעימות דבש של התלמידים מאזורים שונים בארץ, מילוי משוב, חלוקת תעודות